ผลการคัดเลือกผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA MEMBER 2018)


ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเชิญชวนสมาชิก ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกสำหรับจัดแสดงในนิทรรศการ ASA MEMBER ภายในงานสถาปนิก’61 กับแนวคิดความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่น (Vernacular Living) "Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา” นั้น ในการนี้ สมาคมฯ ขอแจ้งผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน จะมีอีเมล์จากสมาคมฯ แจ้งผลโดยตรง รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ รวมถึงรายละเอียดตำแหน่งการจัดแสดงผลงานภายหลัง

Link Download

#ASAMEMBER #ASANews

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com