คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Project Coordinator : Pongpob Boonwong

Student :

Chitsanuphong Chaisiripanich Pongpob Boonwong Teetouchtawun Panthong Kanisorn Othavorn Pornanun Saelim Surakist Therananthakul Sorrawich Saengsuwan Nutthanun Punyanirattisai Pusanisa Butsakranuto


ASA-Com-120163119309


ความเป็นพื้นถิ่นนั้นแสดงออกถึงพื้นที่,สังคมและวัฒนธรรมผ่านการเรียบเรียงหรือจัดวางอย่างเรียบง่ายหรือผ่านเนื้อวัสดุที่มาจากท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งได้เล็งเห็นว่าอิฐนั้นเป็นวัสดุที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่นตัวเองอย่างชัดเจน โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียบเรียง ในรูปแบบท่ี แสดงถึงความร่วมสมัย ผสมผสานของใหม่และเก่าได้
The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com