รายละเอียดการลงทะเบียน


สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ / นิสิต นักศึกษา (ระดับป.ตรี) ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่เสียค่าลงทะเบียน

กรณีข้อมูลของท่านไม่ตรงกับระบบหรือลืมหมายเลขสมาชิก

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่ออัพเดตข้อมูล

คุณโจ 0-2319-6555 ต่อ 109

คุณหนุ่ม 0-2319-6555 ต่อ 112

หรือส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะที่ E-mail : memberasa@gmail.com

กรณีสมาชิกสมาคมฯ ต้องการต่ออายุสมาชิก

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกสมาคมฯได้ที่ www.asa.or.th / www.asa.or.th/member-docs-download/

A. สมาชิกประเภทภาคีและสามัญ - แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก - แนบสลิบโอนเงิน - ส่งข้อมูลทั้งหมดทาง E-mail : memberasa@gmail.com

B.สมาชิกประเภทสมทบบุคคลทั่วไปและนักศึกษา - แนบสำเนาบัตรประชาชน - แนบสลิบโอนเงิน - ส่งข้อมูลทั้งหมดทางอีเมล memberasa@gmail.com

กรณีต้องการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

1. สามารถสมัครสมาชิกโดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่ www.asa.or.th/member-docs-download/ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยยังไม่ต้องโอนเงิน ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2562

2. โอนเงิน เข้าบัญชีในนาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 048-7-13826-5

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทรสาร 0-2319-6419 หรืออีเมล : memberasa@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณโจ 0-2319-6555 ต่อ 109

คุณหนุ่ม 0-2319-6555 ต่อ 112 E-mail : memberasa@gmail.com


The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com