พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท: ความเป็นลูกผสมที่มากกว่ารูปแบบ


น้อยคนนักที่จะทราบว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่เห็นในทุกวันนี้ แท้จริงแล้วได้รับการซ่อมสร้างครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 7 หาใช้รูปแบบดั้งเดิมที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นิทรรศการนี้จะพาทุกท่านไปพบกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่เปลี่ยนพระที่นั่งฯ องค์นี้ จนเกิดความเป็นลูกผสมที่มากกว่าแค่ในเชิงรูปแบบ หากยังผสมผสานทั้งในทางโครงสร้าง การประดับตกแต่ง และเทคนิคการก่อสร้าง
นิทรรศการในหัวข้อ “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท: ความเป็นลูกผสมที่มากกว่ารูปแบบ” ที่จะจัดแสดงในงานสถาปนิก'64 นี้แสดงโครงการซ่อมแปลงสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และนายช่างชาวไทยคนอื่น ๆ กับทีมนายช่างอิตาเลียนที่รับราชการอยู่ในศิลปากรสถาน ราชบัณฑิตยสภา เนื้อหานิทรรศการนำเสนอประวัติความเป็นมาในการบูรณะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ผ่านหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรมที่รับการศึกษาจากเอกสารการก่อสร้าง, ภาพลายเส้น, แบบสถาปัตยกรรม, และภาพถ่ายเก่า อันแสดงให้เห็นผลงานสถาปัตยกรรมเครื่องยอดที่เป็นการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้เชิงช่างแบบไทยและเทคนิควิทยาการแบบตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย


จัดโดย

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Exhibition Curators

พินัย สิริเกียรติกุล

พีระพัฒน์ สำราญ

บุณยกร วชิระเธียรชัย


งานสถาปนิก'64 "มองเก่า ให้ใหม่: Refocus Heritage" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคมนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#สถาปนิก64 #มองเก่าให้ใหม่ #Architect21 #RefocusHeritage

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com