รายละเอียดการลงทะเบียน ASA Night 2018


สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ / นิสิต นักศึกษา (ระดับป.ตรี) ที่เป็นสมาชิกสมาคม

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

 • กรณีข้อมูลของท่านไม่ตรงกับระบบหรือลืมหมายเลขสมาชิก

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพืออัพเดตข้อมูล

คุณโจ 0-2319-6555 ต่อ 109

คุณหนุ่ม 0-2319-6555 ต่อ 112

หรือส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะที่ E-mail : memberasa@gmail.com

 • กรณีสมาชิกสมาคมฯ ต้องการต่ออายุสมาชิก

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกสมาคมฯได้ที่ www.asa.or.th / www.asa.or.th/member-docs-download/ A. สมาชิกประเภทภาคีและสามัญ - แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก -. แนบสลิบโอนเงิน - ส่งข้อมูลทั้งหมดทาง E-mail : memberasa@gmail.com B.สมาชิกประเภทสมทบบุคคลทั่วไปและนักศึกษา - แนบสำเนาบัตรประชาชน -. แนบสลิบโอนเงิน - ส่งข้อมูลทั้งหมดทาง E-mail : memberasa@gmail.com

 • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

1. สามารถสมัครสมาชิกโดย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่ www.asa.or.th/member-docs-download/ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยยังไม่ต้องโอนเงิน ก่อนวันที่ 20 เมษายน2561

2. หรือสามารถสมัครได้ที่สมาคมฯ ไม่เกิน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และสามารถสมัครสมาชิกที่อาษาคลับ ไม่เกินวันที่ 4 พ.ค. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณโจ 0-2319-6555 ต่อ 109

คุณหนุ่ม 0-2319-6555 ต่อ 112 E-mail : memberasa@gmail.com

ลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไป / General Pubplic

ลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไป

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ผู้สนใจทั่วไป 500 บาท

วิธีการชำระเงิน

 • เงินสด ชำระที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ

 • เช็ค สั่งจ่ายสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • โอนเงิน เข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระราม 9 / เลขที่บัญชี 713 - 2 - 02232 - 6

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทรสาร 0-2319-6419 หรืออีเมล์ : memberasa@gmal.com และนำใบโอนเงินมาในวันที่สัมมนา

#ASANight

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

 • Facebook
 • Line_Rounded_Solid_icon_edited
 • Instagram
 • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com