โคมไฟทำมือ by studiocraps.


นำของใช้รอบๆ ตัวที่ผู้คนอาจมองไม่เห็นคุณค่า กลับมาใช้ใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานให้เวิร์คช็อปการทำโคมไฟไม้แบบง่ายๆจากเครื่องมือขั้นพื้นฐานเน้นการใช้มือทำในทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสการทำงานไม้ด้วยอุปกรณ์มือและได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานไม้เบื้องต้นด้วยการลงมือทำจริง

โคมไฟทำมือ

by studiocraps.

จิรสิน มหไพโรจน์, กิตติภาส ราชกรม, ภาคภูมิจังวิจิตรกุล และรักษิต อาจคิดการ

THURSDAY
3 May 2018
13:00 - 15:00 Main Stage Pavilion

#Studiocraps #โคมไฟทำมอ

The Association of Siamese Architects

under the Royal Patronage
248/1 Soi Soonvijai4 (soi17), Rama IX Road, Bangkapi

 Huay Kwang, Bangkok 10310, THAILAND

Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419

Email :asa.kanlayaporn@gmail.com
www.asaexpo.org

  • Facebook
  • Line_Rounded_Solid_icon_edited
  • Instagram
  • YouTube

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

If you are receiving any specific errors on website, please contact here

Tel : +66 8 5680 8394  E-mail : webmaster.asa18@gmail.com